Ο Νικόλαος Δ. Βασιλειάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εισήχθη  μεταξύ των πρώτων στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ΑΡΙΣΤΑ, από όπου και αποφοίτησε με  Βαθμό Πτυχίου ΑΡΙΣΤΑ και Τιμητική Διάκριση.

Ακολούθως εισήχθη στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Ποινικού Τομέα της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (10) και Υποτροφία ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  από την ‘’Εύξεινο Λέσχη’’ ως Ύψιστη Διάκριση Βράβευσης .

Στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στον τομέα του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας της Νομικής σχολής του ΑΠΘ, λαμβάνοντας Υποτροφία από την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και ακολούθως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Το 2014 αναγορεύτηκε «ΟΜΟΦΩΝΑ» Διδάκτορας Νομικής λαμβάνοντας «ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΡΙΣΤΑ».

Έχει τιμηθεί με πολυάριθμες υποτροφίες πρωτιάς, βραβεία και τιμητικές διακρίσεις από φορείς και ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, καθώς και από Διεθνείς Οργανισμούς, ΑΡΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ σε όλα τα επίπεδα των σπουδών του και της έρευνάς του. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα της Ελλάδας και της ΕΕ και του έχουν απονεμηθεί υποτροφίες έρευνας σε Πανεπιστήμια και Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Είναι Δικηγόρος εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με δυνατότητα να παρίσταται σε όλες τις δικαστικές βαθμίδες, σε κάθε δικαστήριο της Ελληνικής Επικράτειας, ως  δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.

Έχει δημοσιεύσει βιβλία καθώς και μελέτες σε νομικά περιοδικά. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του νομικού περιοδικού ‘’Ποινική Δικαιοσύνη’’. Έχει διδάξει στην Ελλάδα Ποινική Δικονομία. Έχει εξειδίκευση στο ποινικό και ποινικοδικονομικό δίκαιο και έχει παρασταθεί ως συνήγορος υπεράσπισης σε πολλές ποινικές δίκες που βρέθηκαν στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος

Η διαρκής ενημέρωση, η επιστημονική κατάρτιση, η ακαδημαϊκή εμπειρία, η καθημερινή επαφή με την νομολογία, η απόλυτη εξειδίκευση, η διαρκής ενασχόληση με υποθέσεις ποινικής φύσεως και ο συγκερασμός ανάμεσα σε θεωρία και πράξη αποτελούν τα δομικά του στοιχεία